COACHING TRANSPERSONALNY  TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ COACHING

Coaching transpersonalny to wspaniała przygoda, odkryj i poznaj Twoje prawdziwe oblicze, odkryj Twoje prawdziwe JA, odkryj całe bogactwo i wyjątkowość ISTOTY którą jesteś. Zobacz jak wielkie możliwości kryją się w Twoim wnętrzu, wydobądź ten wspaniały potencjał i zrób z niego użytek.

Harrison Certified
Harrison Certified

Definicja

Istotne elementy to: „profesjonalna relacja” między coachem i klientem, przy czym relacja ta zorientowana jest na „osiąganie zamierzonych celów”. Cele te muszą być sprecyzowane, możliwe do osiągnięcia i realizowane w czasie. Realizacja następuje krok po kroku, ale aby osiągnąć jakikolwiek cel niezbędne są konkretne kroki i działania. Bez podejmowania działań nie ma coachingu, może być przyjemne spotkanie i omawianie interesujących nas zagadnień, ale tym co wyróżnia coaching jest akcja. Cel osiąga się poprzez działanie. Ostatni ważny szczegół to czas i ten musi być realistyczny. Nie zostaje się wybitnym specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie w pół roku, ale też rozciąganie zbytnio w czasie naszych celów (np. za trzy lata zacznę biegać) sprawia, że stają się one nierealne i nigdy niezrealizowane.

COACHING INTRAPERSONAL-ELANIE MADRID
coaching profundo Elanie

Filary coachingu głębokiego 

coaching głęboki jest sztuką, sztuką wydobywania ukrytych skarbów jakie kryją się w głębinach naszych osobowości i odpowiedzialnego wykorzystywania tego bogactwa dla dobra naszego i naszych bliźnich. Coaching głęboki jest sztuką ciągłego poszerzania własnej świadomości i podejmowania większej odpowiedzialności za własne życie.

Samoświadomość – coaching transpersonalny pomaga Ci ją rozwijać. Z większą mocą i jasnością zdajesz sobie sprawę nie tylko z tego co jest, ale i z tego co mogłoby być. Podejmujesz wysiłek szukania i odkrywania Twoich własnych odpowiedzi i podejmowania Twoich własnych decyzji. Tak jest ponieważ wierzymy, że odpowiedzi znajdują się w Tobie.

Odpowiedzialność – bierzesz odpowiedzialność za Twoje życie. Twoje decyzje są Twoimi decyzjami i podejmujesz je z przekonaniem. Nikt Cię nie pogania i nie sprawdza, Ty jesteś tym, który podejmuje działanie ponieważ identyfikuje się z wyznaczonymi celami. Idziesz Twoją własną drogą. Ponieważ Twoją drogę możesz przejść tylko i wyłącznie Ty sam.

Osoba Coacha

jaką rolę w tym procesie pełni osoba coacha? Jest on lustrem, jestem lustrem, w którym możesz się przejrzeć. Nie sądzę ani nie oceniam, słucham, akceptuję, jestem świadkiem Twojego dialogu z Tobą samym. Zadaję pytania aby uczynić ten dialog bardziej efektywnym, niektóre z tych pytań mogą mieć efekt ‘eureka’, inne pomogą odkryć obszary zapomniane; te pytania mają moc i każde z nich jest po coś. Pomagam wybrać Ci właściwą drogę i będę Cię wyzywać do podejmowania konkretnych działań. Będę Ci towarzyszyć w tym procesie, będę świadkiem Twojego postępu i pierwsza będę Ci gratulować gdy zaczniesz stawiać kroki na Twojej drodze. Do osiągania tych celów w czasie sesji będę Ci proponować różne narzędzia mające na celu wydobycie Twojego potencjału i uaktywnienie go. Nie są to zabawki dla ‘zabicia czasu’, tylko bardzo pomocne narzędzia dla głębszego poznania siebie samego i swojego potencjału.