AKREDYTOWANY PARTNER, KONSULTING

Kwestionariusz Badania Kompetencji Harrison Assessments jest systemem badania kompetencji i preferencji profesjonalnych i zawodowych.

 

Oferuję Ci narzędzie NOWOCZESNE, MIARODAJNE, ZWINNE I PRZYJAZNE. Zapraszam abyś JE POZNAŁ, WYPRÓBOWAŁ I WYKORZYSTAŁ do swoich potrzeb.

cuestionario Harrison Assessments con Coach Elanie

Sztuka zarządzania sobą jest niezbędna na każdym szczeblu kariery zawodowej: dla tych, którzy szukają swojej drogi, aspirują na dane stanowisko, tych, którzy już wybrali określoną ścieżkę zawodową, jak i dla menadżerów i dyrektorów wysokiego szczebla, ponieważ umiejętność zarządzania sobą jest podstawą wszelkiego rozwoju w aspekcie osobistym czy  profesjonalnym. Więcej: sztuka odpowiedniego zarządzania sobą jest prawdziwą gwarancją rozwoju firmy, niezależnie czy jesteś podstawowym członkiem małego zespołu, czy piastujesz wysokie stanowisko kierownicze.

UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA SOBĄ UMOŻLIWIA ROZUMIENIE SIEBIE I INNYCH, POPRAWIA NASZE OSIĄGNIECIA I UŁATWIA DOKONYWANIE ZMIAN W SFERZE ZAWODOWEJ. INNYMI SŁOWY, SZTUKA ZARZĄDZANIA SOBĄ TO WIĘKSZA SATYSFAKCJA Z WŁASNEGO ŻYCIA, TO WYŻSZA JAKOŚĆ ŻYCIA – TWOJEGO ŻYCIA.

W jaki sposób pomaga w tym Kwestionariusz Badania Kompetencji Harrisona?

Harrison Assessment postrzega każdą osobę jako niepowtarzalną i unika powszechnej kategoryzacji ludzi według uogólnionych typów osobowości. Harrison mierzy satysfakcję oraz cechy zachowań, które mają wpływ na efektywność w pracy. Chroni to przed katalogowaniem poszczególnych jednostek według przyjętych uprzednio „etykiet” czy „szufladek”, jak ma to miejsce w innych metodach tego typu.  Celem jest pomóc Ci w budowaniu kariery poprzez rozpoznanie Twoich kluczowych mocnych stron, najbardziej odpowiednich ról i potencjalnych zakłócaczy.

 

Kwestionariusz różni się zdecydowanie od przeciętnego testu osobowości ponieważ został on zbudowany od zera i rozwinięty w celu badania czynników wydajności pracy. Skupia się na zdolnościach i kompetencjach takich jak: komunikacja, podejmowanie decyzji, kreatywność, umiejętności interpersonalne, przywództwo, efektywność zespołu, wsparcie, motywacja, poczucie własnej wartości, umiejętności organizacyjne a także jak dana osoba radzi sobie z władzą, autorytetem i autonomią.

Coaching business Harrison Assessments
cuestionario de Harrison Assessments coach para empresas

Istotną innowacją leżącą u podstaw Kwestionariusza są dwie podstawowe teorie twórcy metody, dr Dana Harrisona.

1. Teoria satysfakcji z pracy (przyjemność/wydajność)

 

Badania Harrisona pokazują, że  pracownicy, którzy w co najmniej 75% lubią swoją pracę, mają trzykrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu.

  • Czynności, które dają Ci radość powtarzasz częściej, a kiedy je powtarzasz wychodzą Ci one coraz lepiej lub stajesz się w nich lepszy.
  • Kiedy robisz coś dobrze, otrzymujesz pozytywny feedback i wzrasta Twoja pewność siebie, a to prowadzi do większej satysfakcji z danej czynności /cykl się powtarza

 

Natomiast kiedy mierzymy się  z zachowaniami lub zadaniami, których nie lubimy:

  • Mamy tendencje do unikania ich lub odkładania na później, a co za tym idzie zmniejszamy nasze szanse na nauczenie się czegoś nowego lub rozwinięcie.
  • Zmniejsza się szansa na otrzymanie pozytywnego feedbacku i z jeszcze większą niechęcią zabieramy się do tej czynności / cykl się powtarza

2. Teoria Paradoksu

 

Nowatorstwo teorii paradoksu opiera się na zauważeniu, że silna, dominująca cecha sama w sobie niekoniecznie jest prawdziwym atutem.  Kiedy jedna cecha jest silniejsza niż jej cecha paradoksalna możemy mieć tendencje do zachowań będących pasywnymi lub agresywnymi brakami. Zwykle dostrzegamy korzyści jakie płyną z naszych silnych cech, ale często nie zauważamy mogących się z tym wiązać niezamierzonych konsekwencji.

 

Dopiero kiedy jedna mocna cecha jest balansowana drugą mocną cechą paradoksalną, w obu przypadkach znikają potencjalne słabości każdej z nich. Istotne jest zrozumienie korzyści płynących ze zbalansowania i niezamierzonych konsekwencji wynikających z niezbalansowanych zachowań paradoksalnych.

Na podstawie tych dwóch teorii system Oceny Harrison przewiduje wydajność danej osoby, ponieważ opisuje zachowanie osoby w określonym środowisku pracy, biorąc pod uwagę szereg czynników uznawanych za najbardziej istotne.

Kwestionariusz dostarczy Ci:

        1. Oceny Twoich obecnych oraz przyszłych priorytetów, tendencji, potrzeb, cech, preferencji i zainteresowań,

 

 

        2. Całkowicie spersonalizowane raporty za wskazaniem na mocne strony oraz obszary do rozwoju,

 

        3. Informacji niezbędnych de efektywnego zarządzania sobą,

Kwestionariusz jest przyjazny i należy do narzędzi zwinnych:

        1. Pokazuje, w jakim stopniu dana cecha jest rozwinięta.

 

Nie stosuje najczęstszej w takich wypadkach techniki wykluczenia i przeciwstawienia. Cechy uznane za silne nie są przeciwstawiane „słabym”, a osoba nie jest uznawana za, przykładowo, albo zorganizowaną albo elastyczną. Raporty pokazują jak te dwie, pozornie wykluczające się cechy, wzajemnie na siebie oddziaływają i dopełniają, dając pożądany rezultat w formie zbalansowanej wszechstronności.

 

       2.  Całkowicie spersonalizowany

 

Za pomocą tego jednego kwestionariusza, wypełnienie którego zajmuje ok. 25 minut, mierzy 175 cech, ukazuje zależności między nimi, wskazuje na tendencje, priorytety, preferencje, obszary do rozwoju i mocne strony osoby oraz pozwala generować szereg odrębnych, spersonalizowanych raportów w zależności od potrzeb osoby czy zlecającej badanie firmy.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

Dla Ciebie jeśli CHCESZ:

Skuteczniej wykorzystać swój własny potencjał

Znaleźć lub zmienić pracę na bardziej Cię satysfakcjonującą

Poznać swoje atuty dopasowane do konkretnego stanowiska pracy

W pełni wykorzystać swoje znakomite CV (lub uzupełnić je poprzez zdobycie odpowiednich kompetencji behawioralnych)

Poprawić kontakty i współpracę w firmie, ekipie, na linii pracownik – menadżer

Awansować

Dla każdej firmy, instytucji i pracodawcy jeśli POSZUKUJE SPOSOBÓW SKUTECZNEJ:

Rekrutacji

Poszukiwania i zatrzymania talentów

Motywowania i rozwoju pracowników

Odpowiedzialnej sukcesji

Zwiększenia potencjału w pracy zespołowej

Coachingu