COACHING TRANSPERSONALNY  TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ COACHING

Coaching transpersonalny to wspaniała przygoda, odkryj i poznaj Twoje prawdziwe oblicze, odkryj Twoje prawdziwe JA, odkryj całe bogactwo i wyjątkowość ISTOTY którą jesteś. Zobacz jak wielkie możliwości kryją się w Twoim wnętrzu, wydobądź ten wspaniały potencjał i zrób z niego użytek.

Ostatnio zrobiło się modne mówienie o coachingu jako o pewnej formie „eksperckiej”, a coach ma być ekspertem od … . Szukając informacji możesz znaleźć więc coaching sportowy, coaching biznesowy, coaching rodzinny albo rodzicielski, coaching systemowy, coaching ontologiczny, coaching finansowy, coaching kariery i wiele innych.

Ale w tym miejscu chcę  bardzo jasno podkreślić, że coaching nie zależy od dziedziny, w której znajdzie swoje zastosowanie.

W przeciwnym wypadku mówilibyśmy nie tyle o coachingu co o ekspertach, trenerach czy znawcach danych dziedzin życia, przeróżnych zawodów, czy sytuacji życiowych, i to, siłą rzeczy, nie byłby już coaching tylko konsulting, trening lub inne formy doradztwa. Jeśli przychodzisz aby przejść proces coachingowy, to przychodzisz by odblokować i wzmocnić to kim jesteś, co nosisz w sobie i to, co masz. Nie służy do nauki pilotowania odrzutowców ani do zdobywania informacji na temat, jak uchronić swoją firmę od bankructwa. Jeśli to są Twoje cele, to proces coachingowy uzdolni Cię do stawienia czoła Twoim lękom i blokadom wewnętrznym, które Ci uniemożliwiają zobaczenie możliwych rozwiązań. Coaching pozwoli Ci odkryć i umocnić to, co już w sobie nosisz oraz zacząć działać zgodnie z tym, co odkryjesz. Wyjść ze strefy bezpieczeństwa i komfortu i wziąć własne sprawy w swoje ręce.

 

Jestem ekspertem w sprawach coachingu

 

Nie potrzebuję być ekspertem w innych dziedzinach. W przeciwnym razie, jako że wszyscy jesteśmy odrębnymi, niepowtarzalnymi światami, aby móc pomagać ludziom, musiałabym być ekspertem od każdej osoby.  

 

OFIARUJĘ CI MĄDROŚĆ COACHINGU, A ZARAZEM POMAGAM, BYŚ MÓGŁ ROZWINĄĆ SWOJE WŁASNE DARY, BY MOGŁO UJAWNIĆ SIĘ I ROZBŁYSNĄĆ TO, KIM JESTEŚ; TO WYSTARCZY, ABY MÓC ODNIEŚĆ SUKCES W ŻYCIU, W DZIEDZINIE I OBSZARZE, NA KTÓRYM CI ZALEŻY, OBOJĘTNIE CZY BĘDZIE TO SUKCES W ŻYCIU PRYWATNYM, ZAWODOWYM, CZY W JAKIEJŚ INNEJ  SFERZE. 

Co to jest?

Nieznane do niedawna słowo ‘coaching’ robi w ostatnich latach  międzynarodową karierę i staje się (bez tłumaczenia), coraz częściej używanym i odmienianym. Wielu pyta: coaching? Co to takiego? I po co to?  I chociaż nie jest to miejsce na wykłady na ten temat to pewne wyjaśnienia mogą być przydatne. Jedna z wielu definicji coachingu mówi, że coaching jest typem profesjonalnej relacji między coachem (trenerem personalnym) a klientem (lub grupą, która chce osiągać wspólne cele), w której poprzez cykl regularnych, zorientowanych na działanie sesji, „wyzywa się” klienta do podejmowania określonych decyzji i działań ustalonych we współpracy z coachem , prowokując pożądane przemiany pomiędzy sesjami i doprowadzając do osiągania zamierzonych celów.

COACHING INTRAPERSONAL-ELANIE MADRID

Definicja

Istotne elementy to: „profesjonalna relacja” między coachem i klientem, przy czym relacja ta zorientowana jest na „osiąganie zamierzonych celów”. Cele te muszą być sprecyzowane, możliwe do osiągnięcia i realizowane w czasie. Realizacja następuje krok po kroku, ale aby osiągnąć jakikolwiek cel niezbędne są konkretne kroki i działania. Bez podejmowania działań nie ma coachingu, może być przyjemne spotkanie i omawianie interesujących nas zagadnień, ale tym co wyróżnia coaching jest akcja. Cel osiąga się poprzez działanie. Ostatni ważny szczegół to czas i ten musi być realistyczny. Nie zostaje się wybitnym specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie w pół roku, ale też rozciąganie zbytnio w czasie naszych celów (np. za trzy lata zacznę biegać) sprawia, że stają się one nierealne i nigdy niezrealizowane.

Filary coachingu głębokiego

coaching głęboki jest sztuką, sztuką wydobywania ukrytych skarbów jakie kryją się w głębinach naszych osobowości i odpowiedzialnego wykorzystywania tego bogactwa dla dobra naszego i naszych bliźnich. Coaching głęboki jest sztuką ciągłego poszerzania własnej świadomości i podejmowania większej odpowiedzialności za własne życie.

Samoświadomość – coaching transpersonalny pomaga Ci ją rozwijać. Z większą mocą i jasnością zdajesz sobie sprawę nie tylko z tego co jest, ale i z tego co mogłoby być. Podejmujesz wysiłek szukania i odkrywania Twoich własnych odpowiedzi i podejmowania Twoich własnych decyzji. Tak jest ponieważ wierzymy, że odpowiedzi znajdują się w Tobie.

Odpowiedzialność – bierzesz odpowiedzialność za Twoje życie. Twoje decyzje są Twoimi decyzjami i podejmujesz je z przekonaniem. Nikt Cię nie pogania i nie sprawdza, Ty jesteś tym, który podejmuje działanie ponieważ identyfikuje się z wyznaczonymi celami. Idziesz Twoją własną drogą. Ponieważ Twoją drogę możesz przejść tylko i wyłącznie Ty sam.

coaching profundo Elanie

Osoba Coacha

jaką rolę w tym procesie pełni osoba coacha? Jest on lustrem, jestem lustrem, w którym możesz się przejrzeć. Nie sądzę ani nie oceniam, słucham, akceptuję, jestem świadkiem Twojego dialogu z Tobą samym. Zadaję pytania aby uczynić ten dialog bardziej efektywnym, niektóre z tych pytań mogą mieć efekt ‘eureka’, inne pomogą odkryć obszary zapomniane; te pytania mają moc i każde z nich jest po coś. Pomagam wybrać Ci właściwą drogę i będę Cię wyzywać do podejmowania konkretnych działań. Będę Ci towarzyszyć w tym procesie, będę świadkiem Twojego postępu i pierwsza będę Ci gratulować gdy zaczniesz stawiać kroki na Twojej drodze. Do osiągania tych celów w czasie sesji będę Ci proponować różne narzędzia mające na celu wydobycie Twojego potencjału i uaktywnienie go. Nie są to zabawki dla ‘zabicia czasu’, tylko bardzo pomocne narzędzia dla głębszego poznania siebie samego i swojego potencjału.