SPOSÓB W JAKI PRACUJĘ

Sesiones Coach Elanie Madrid

Proces

Często używam wyrażenia „Twój proces coachingowy”. Tak właśnie jest, jest to pewien proces. Ma swój cel, chwilę rozpoczęcia, czas trwania, momenty kluczowe, którymi są kolejne sesje, chwile poświęcone na jego ewaluację i konkretne działania, które realizuje się zarówno podczas jak i poza sesjami. Wreszcie ma swoje zamknięcie, kiedy decydujesz, że już osiągnąłeś swój cel. Jest to proces w całym tego słowa znaczeniu i jako taki potrzebuje odpowiedniej metodologii.

Motivaciones para conseguir tus objetivos Coach Elanie

Narzędzia

Aby osiągnąć zamierzone cele używam bardzo różnorodnych narzędzi coachingu głębokiego, jednak nie ograniczam się do stosowania tych metod w sposób standardowy. W moich sesjach używam narzędzi, które uznaję za najbardziej odpowiednie, dostosowując je do Twoich celów i potrzeb. Wybieram je aby zoptymalizować Twój proces, zawsze czuwając nad Twoim postępem. JEDNAK ZAWSZE PRZED ZASTOSOWANIEM JAKIEJKOLWIEK METODY POPROSZĘ CIĘ O TWOJĄ ZGODĘ NA JEJ UŻYCIE. Jesteś istotą niepowtarzalną, dlatego żadna sesja nigdy się nie powtarza, ani nie jest podobna do drugiej. Twój proces jest Twoim procesem: jedynym, wyjątkowym, z Twoimi celami, osiągnięciami i oczekiwaniami. Także z Twoimi wątpliwościami, blokadami wewnętrznymi i lękiem. Niech Twój cień nigdy Cię nie zatrzymuje.

Consulting Partner Harrison Assessments

Oprócz tego, jako Akredytowany Partner Harrison Assessments, stosuję profesjonalny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Harrison Assessments, mający zastosowanie we wszystkich procesach dotyczących kwestii powiązanych ze światem zawodowym. Narzędzie to może być wyjątkowo użyteczne w coachingu dla firm, w procesach dotyczących selekcji i rekrutacji, wzmacniających potencjał pracowników, przy ewaluacji profili kompetencji zawodowych i innych.

PRZYMIERZE COACHINGOWE

Zanim rozpoczniemy tę drogę  TY (Coachee) i JA (Coach) ), zobowiązujemy się do zachowania pewnych norm i form zachowania.

Ja, jako coach, zobowiązuję się:

Wykorzystywać moją intuicję, całą moją wiedzę i wszystkie dostępne mi środki w celu wzmocnienia procesu transformacji, którego oczekujesz.

Słuchać Cię aktywnie i bez osądzania, towarzysząc Ci w drodze.

Wspomagać Cię w ustalaniu celów i dążeń, w podejmowaniu decyzji i w przechodzeniu do konkretnych działań.

Przekazywać Ci moje głębokie przekonanie o niezmiernym potencjale, który spoczywa w każdym człowieku.

Spotykać się z Tobą w ustalonych dniach i godzinach, w bezpiecznym i przyjaznym miejscu.

Być do Twojej dyspozycji poza sesjami w sprawach dotyczących Twojego procesu.

Zachowywać całkowitą poufność dotyczącą Twojego procesu, gwarantując przestrzeń bezpieczeństwa, otwarcia i zaufania, która jest niezbędna w tymże procesie, bez ujawniania nikomu żadnej informacji, które mi zostały udostępnione.

Ty, jako coachee, zobowiązujesz się:

Uznać, że najwyższa odpowiedzialność za przemianę spoczywa na Tobie.

Być szczerym, uczciwym i otwartym.

Zaangażować się i przez rzetelny wysiłek wzmacniać proces zmian.

Otwarcie przekazywać i otrzymywać feedback.

Spotykać się w ustalonych dniach i godzinach i optymalnie wykorzystywać czas wspólnej pracy.

Zachowywać poufność całego procesu coachingowego.

coach personal madrid elanie

SESJE

Sesje, zarówno bezpośrednie, jak i na odległość, trwają zwykle od godziny do półtorej. Wartość sesji w żadnym wypadku nie zależy od czasu jej trwania, a jedynie od głębi z jaką jest przeżywana przez klienta.


Każda sesja jest uprzednio przygotowywana poprzez krótki kwestionariusz, który pozwala skoncentrować się całkowicie na sprawach istotnych. Podobnie dzieje się po jej zakończeniu. Celem osiągnięcia jak najlepszych rezultatów poproszę Cię o małe podsumowanie sesji. Pozwoli to na lepsze utrwalenie pożądanych zmian, a także zwiększy Twoją świadomość i odpowiedzialność za własne życie.

 

Czas między sesjami nie jest czasem „pustym”. Wręcz przeciwnie, jest to czas na podejmowanie konkretnych działań, czas na wprowadzanie w życie tego, czego doświadczyłeś podczas sesji. PAMIĘTAJ: COACHING PROWADZI CIĘ DO DZIAŁANIA, PONIEWAŻ WŁAŚNIE DZIAŁANIE JEST TYM , CO ZMIENIA TWOJE ŻYCIE.

Aby zachować rytm właściwy dla osiągnięcia zamierzonych celów, sesje odbywają się regularnie, (np. co dwa, trzy tygodnie).

Jak widzisz, proces coachingowy składa się z wielu elementów. Wszystkie one mają swoje znaczenie, każdy z nich odwołuje się do różnych władz Twojej osoby, aby uaktywnić i rozwinąć Twój potencjał.

 

Proces ten jest utkany z wielką starannością i od Ciebie zależy wykorzystanie go dla poprawy jakości Twojego życia.

 

Każdy klient ma prawo zakończyć swój proces kiedy uzna za stosowne. Niemniej jest wskazane wcześniejsze powiadomienie o tej decyzji, aby można było go zakończyć w odpowiedni sposób.

sesiones coaching Elanie