COŚ O MNIE

Coach profesjonalny i specjalista w coachigu transpersonalnym (ukończyłam Escuela transpersonal de Coaching, akredytowaną przez  International Coach Federation jako program ACTP), Partner Akredytowany Harrison Assessments. Moje usługi oferuję nie tylko w bezpośrednim kontakcie w Madrycie, ale za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji również w innych częściach Hiszpanii i Polski.

Ela Niedźwiecka

Ela Niedźwiecka

COACH PROFESIONAL

NIEPOPRAWNA ENTUZJASTKA

Tak w największym skrócie mogę się chyba określić – niepoprawna optymistka i zatwardziała entuzjastka. Ciągle poszukująca nowych metod, sposobów i dróg aby życie ludzkie uczynić lepszym, szczęśliwszym, pełniejszym i piękniejszym. Oczywiście dotyczy to także i mojego życia, bo od dawna wiem, że nie można niczego wartościowego zaproponować innym, jeśli samemu „nie zamoczyło się” w tej rzeczywistości.

Właściwie całe moje życie zawodowe, profesjonalne, jest nakierowane na drugiego człowieka. W różnych okresach i na różnych etapach podejmowałam pracę wychowawczą i pedagogiczną, jako pracownik socjalny zetknęłam się z przeróżnymi potrzebami i przeróżną biedą ludzką, opiekując się osobami starszymi doświadczyłam wiele razy poczucia bezradności w obliczu cierpienia i słuchałam pytań na które nie znamy łatwych odpowiedzi. W niezliczonych sytuacjach miałam poczucie jakiegoś braku  – brakowało mi elementu, który scalałby to całe moje doświadczenie, a jednocześnie tego, który mógłby  uczynić bardziej efektywnym cały proces pomagania innym, towarzyszenia im, wychodzenia z…, dążenia ku…,  etc.

 

Tym moim ‘eureka’ jest coaching transpersonalny. Od chwili gdy zetknęłam się z nim na gruncie profesjonalnym wiem, że tego właśnie mi brakowało. To jest ten brakujący element, który może pomóc uczynić nasze życie piękniejszym, szczęśliwszym i bogatszym  (pod każdym względem), a pomoc ofiarowaną innym bardziej efektywną. Dlatego zapraszam na sesje coachingu głębokiego.

COACHING TRANSPERSONALNY TO COŚ WIĘCEJ NIŻ COACHING, TO MAGIA KTÓRA UAKTYWNIA SIĘ GDY NAPRAWDĘ WIEMY, O CO NAM W ŻYCIU CHODZI I GDY ZACZYNAMY DO TEGO ŚWIADOMIE DĄŻYĆ.

Naprawdę wierzę, bo sama tego doświadczyłam, że cały świat zaczyna nam pomagać, gdy jesteśmy na właściwej drodze i wiemy o co nam w życiu chodzi.

DLACZEGO MOGĘ CI POMÓC?

Ponieważ całe moje życie poświęciłam na pomaganie innym. W ciągu wielu lat umiałam zmieniać punkt widzenia, szukać nowych metod pracy i środków potrzebnych do osiągnięcia celów, ale zawsze z głębokim przekonaniem, że warto być u boku tego, kto stara się o poprawę swojego życia, kto walczy o urzeczywistnienie swoich marzeń, kto przezwycięża przeszkody. Dzisiaj oddaję w Twoje ręce moje przygotowanie profesjonalne, doświadczenie i zaangażowanie w Twojej sprawie. Mogę Ci pomóc towarzysząc Ci w drodze, proponując wyzwania i dając Ci poczucie bezpieczeństwa w tym procesie.

A PRZEDE WSZYSTKIM DAR BEZWARUNKOWEGO SŁUCHANIA, PRZYJĘCIA I ZROZUMIENIA.

 

SESJA COACHINGU GŁĘBOKIEGO ZE MNĄ POZWOLI CI POCZUĆ SIĘ PRZYJĘTYM, ZROZUMIANYM I BEZPIECZNYM. POZWOLI CI POCZUĆ SIĘ DOBRZE Z SOBĄ SAMYM, A ZARAZEM UZDOLNI CIĘ DO OSIĄGNIĘCIA ZMIAN, KTÓRYCH OCZEKUJESZ I CELÓW, KTÓRE SOBIE ZAŁOŻYŁEŚ.
DLACZEGO MOŻESZ MI ZAUFAĆ?

Moje przygotowanie profesjonalne

połączone z doświadczeniem w towarzyszeniu ludziom w ich drodze.

Hierarchia wartości,

którą żyję na co dzień, bo być coachem to znacznie więcej niż profesja, to sposób i styl życia, to sposób w jaki widzę świat, ludzi i ich sprawy.

Uwaga,

którą obdarzam każdego człowieka, szanując proces jego rozwoju, jego cele i całe jego życie.

Wiara i zaufanie

jakie pokładam w niezmiernych możliwościach, które kryją się w każdym człowieku.

Uczciwość, zaangażowanie i powaga

z jaką traktuję każdego. Każdy człowiek jest wyjątkowy i każde życie jest nieporównywalne z żadnym innym. Każdy z nas stanowi odrębny świat i to samo dzieje się z naszymi celami: nie ma dwóch identycznych, a każdy proces zasługuje na indywidualne traktowanie.

Poczucie bezpieczeństwa,

które Ci ofiaruję.

Entuzjazm i jakość

mojej pracy.

Pogoda ducha

połączona ze szczyptą humoru, aby ta wspólna praca przynosiła radość i satysfakcję.

SPOSÓB W JAKI PRACUJĘ

Sesiones Coach Elanie Madrid

Proces

Często używam wyrażenia „Twój proces coachingowy”. Tak właśnie jest, jest to pewien proces. Ma swój cel, chwilę rozpoczęcia, czas trwania, momenty kluczowe, którymi są kolejne sesje, chwile poświęcone na jego ewaluację i konkretne działania, które realizuje się zarówno podczas jak i poza sesjami. Wreszcie ma swoje zamknięcie, kiedy decydujesz, że już osiągnąłeś swój cel. Jest to proces w całym tego słowa znaczeniu i jako taki potrzebuje odpowiedniej metodologii.

Motivaciones para conseguir tus objetivos Coach Elanie

Narzędzia

Aby osiągnąć zamierzone cele używam bardzo różnorodnych narzędzi coachingu głębokiego, jednak nie ograniczam się do stosowania tych metod w sposób standardowy. W moich sesjach używam narzędzi, które uznaję za najbardziej odpowiednie, dostosowując je do Twoich celów i potrzeb. Wybieram je aby zoptymalizować Twój proces, zawsze czuwając nad Twoim postępem. JEDNAK ZAWSZE PRZED ZASTOSOWANIEM JAKIEJKOLWIEK METODY POPROSZĘ CIĘ O TWOJĄ ZGODĘ NA JEJ UŻYCIE. Jesteś istotą niepowtarzalną, dlatego żadna sesja nigdy się nie powtarza, ani nie jest podobna do drugiej. Twój proces jest Twoim procesem: jedynym, wyjątkowym, z Twoimi celami, osiągnięciami i oczekiwaniami. Także z Twoimi wątpliwościami, blokadami wewnętrznymi i lękiem. Niech Twój cień nigdy Cię nie zatrzymuje.

Consulting Partner Harrison Assessments

Oprócz tego, jako Akredytowany Partner Harrison Assessments, stosuję profesjonalny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Harrison Assessments, mający zastosowanie we wszystkich procesach dotyczących kwestii powiązanych ze światem zawodowym. Narzędzie to może być wyjątkowo użyteczne w coachingu dla firm, w procesach dotyczących selekcji i rekrutacji, wzmacniających potencjał pracowników, przy ewaluacji profili kompetencji zawodowych i innych.

PRZYMIERZE COACHINGOWE

Zanim rozpoczniemy tę drogę  TY (Coachee) i JA (Coach) ), zobowiązujemy się do zachowania pewnych norm i form zachowania.

Ja, jako coach, zobowiązuję się:

Wykorzystywać moją intuicję, całą moją wiedzę i wszystkie dostępne mi środki w celu wzmocnienia procesu transformacji, którego oczekujesz.

Słuchać Cię aktywnie i bez osądzania, towarzysząc Ci w drodze.

Wspomagać Cię w ustalaniu celów i dążeń, w podejmowaniu decyzji i w przechodzeniu do konkretnych działań.

Przekazywać Ci moje głębokie przekonanie o niezmiernym potencjale, który spoczywa w każdym człowieku.

Spotykać się z Tobą w ustalonych dniach i godzinach, w bezpiecznym i przyjaznym miejscu.

Być do Twojej dyspozycji poza sesjami w sprawach dotyczących Twojego procesu.

Zachowywać całkowitą poufność dotyczącą Twojego procesu, gwarantując przestrzeń bezpieczeństwa, otwarcia i zaufania, która jest niezbędna w tymże procesie, bez ujawniania nikomu żadnej informacji, które mi zostały udostępnione.

Ty, jako coachee, zobowiązujesz się:

Uznać, że najwyższa odpowiedzialność za przemianę spoczywa na Tobie.

Być szczerym, uczciwym i otwartym.

Zaangażować się i przez rzetelny wysiłek wzmacniać proces zmian.

Otwarcie przekazywać i otrzymywać feedback.

Spotykać się ustalonych w dniach i godzinach i optymalnie wykorzystywać czas wspólnej pracy.

Zachowywać poufność całego procesu coachingowego.

coach personal madrid elanie

SESJE

Sesje, zarówno bezpośrednie, jak i na odległość, trwają zwykle od godziny do półtorej. Wartość sesji w żadnym wypadku nie zależy od czasu jej trwania, a jedynie od głębi z jaką jest przeżywana przez klienta.


Każda sesja jest uprzednio przygotowywana poprzez krótki kwestionariusz, który pozwala skoncentrować się całkowicie na sprawach istotnych. Podobnie dzieje się po jej zakończeniu. Celem osiągnięcia jak najlepszych rezultatów poproszę Cię o małe podsumowanie sesji. Pozwoli to na lepsze utrwalenie pożądanych zmian, a także zwiększy Twoją świadomość i odpowiedzialność za własne życie.

 

Czas między sesjami nie jest czasem „pustym”. Wręcz przeciwnie, jest to czas na podejmowanie konkretnych działań, czas na wprowadzanie w życie tego, czego doświadczyłeś podczas sesji. PAMIĘTAJ: COACHING PROWADZI CIĘ DO DZIAŁANIA, PONIEWAŻ WŁAŚNIE DZIAŁANIE JEST TYM , CO ZMIENIA TWOJE ŻYCIE.

Aby zachować rytm właściwy dla osiągnięcia zamierzonych celów, sesje odbywają się regularnie, (np. co dwa, trzy tygodnie).

Jak widzisz, proces coachingowy składa się z wielu elementów. Wszystkie one mają swoje znaczenie, każdy z nich odwołuje się do różnych władz Twojej osoby, aby uaktywnić i rozwinąć Twój potencjał.

 

Proces ten jest utkany z wielką starannością i od Ciebie zależy wykorzystanie go dla poprawy jakości Twojego życia.

 

 

Każdy klient ma prawo zakończyć swój proces kiedy uzna za stosowne. Niemniej jest wskazane wcześniejsze powiadomienie o tej decyzji, aby można było go zakończyć w odpowiedni sposób.

sesiones coaching Elanie